Δυτικότερα συναντάμε την τελευταία παραλία της περιοχής με την ονομασία Αμάτου. Πρόκειται για μία μικρή παραλία με άμμο πέτρες και λιγοστά αλμυρίκια. Η περιοχή είναι απάνεμη και χρησιμοποιείται και ως αγκυροβόλι.