Ιστορικά στοιχεία για τον Κουτσουρά - Ιστορία του Κουτσουρά

Η ονομασία του Κουτσουρά πιστεύεται ότι προέρχεται από τα κούτσουρα τα οποία προήλθαν από την κοπή των πεύκων, που γινόταν στην περιοχή με σκοπό την συστηματική καλλιέργεια. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι τα κούτσουρα τα κατέβαζε το φαράγγι από τα γύρω ορεινά μέρη στον κάμπο του Κουτσουρά.

Η ίδρυση του Κουτσουρά εκτιμάται περίπου το 1950 όταν κάτοικοι από την γύρω ορεινά χωριά και κυρίως από το Σταυροχώρι εγκαταστάθηκαν στον οικισμό του Κουτσουρά.

Ο κεντρικός ναός του χωριού είναι της Αγίας Ειρήνης, ενώ πολιούχος είναι ο Αγιος Αντώνιος.

Ο θρύλος λέει ότι κατά την τουρκοκρατία την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αντωνίου οι Τούρκοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν όλους τους κατοίκους. Αυτοί προκειμένου να γλυτώσουν κλείστηκαν στον ναό και έπειτα από τις προσευχές τους, το ιερό του ναού σκίστηκε στα δύο και με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να σωθούν.

 

Τουριστικός οδηγός Κουτσουρά